Senior Herrer

Medlemskab:

Alle mandlige seniorer der er fyldt 55 år i det år vi er i, og er medlem af Holmsland Klit Golfklub.

Matchdage:

Alle mandage fra 1 april til og med 30. september,

Der startes kl. 8.00 i hele perioden.

Mindst 2 medlemmer af seniorklubben skal deltage i samme bold. Gæster som ikke er medlem af seniorklubben kan deltage i begrænset omfang.

Matchfee:

For perioden 1.april til 30. september betales et fast gebyr.

For perioden 1.oktober til 31. marts betales der hver gang man deltager i matcherne-

Feerne fastlægges hvert år.

Ved særlige arrangementer kan der opkræves gebyrer for deltagelse.

Matchform:

Der spilles primært stableford i tre lige store rækker, men andre spilleformer kan forekomme

Resultatopgørelse:

De 6 bedste resultater i første ½ del af sæsonen er tællende for denne periode og de 6 bedste resultater i 2. ½ del er tællende for denne periode. De bedste resultater for begge perioder i hver række er årets mester. Række inddelingen fastsættes ved sæsonens start

For perioden 1. oktober til 31. marts spilles der om vin. Der er præmie til nr. 1 og 2 i hver række.

Der spilles i tre lige store rækker hele året.

Tilmelding:

Ved alle matcher tilmeldes på golf Box. Alle matcher er tællende efter de gældende regler.

Sociale tiltag:

Der er samarbejde med 3 klubber (VOB), Herning, Dejbjerg og Lemvig. Der spilles på torsdage på 4 baner. Matcherne afvikles på den 3. torsdag i månederne maj, juni, august og september.

Hvis der er tilslutning vil der i løbet af sommeren blive arrangeret en udflugt til en anden bane. Dette sker med fælles transport.

Der er fællesspisning efter matcherne i forbindelse med opstart i april og midtvejsafslutning i juni samt afslutning i september.

Er restaurationen åben vil der blive arrangeret julefrokost i november eller december måned.

Efter hver match i sommerperioden vil der være mulighed for fællesspisning. Deltagelse heri betales af egen lomme.

Matchledelse:

Den til enhver tid værende matchledelse findes på klubbens hjemmeside under seniorherrerne.

Program for 2022:

Start sommersæson 28. marts.

Udflugt til Brande 13. juni

Mandagsmatch spilles denne dag i Brande. Hvis der er tilslutning til match i Søndervig afvikles der også match på vores egen bane i Søndervig.

Midtvejsafslutning 27. juni.

Match med ledsager 5. september

Afslutning sommersæson 3. oktober.

Julefrokost 28. november.

Der er fællesspisning efter alle matcherne. Der kan opkræves et mindre gebyr i forbindelse med disse matcher.

VOB Datoer for 2022

Formandsmøde i Lemvig den 21.april 2022

Turnering i Lemvig den 19. maj 2022

Turnering i Herning den 16. juni 2022

Turnering i Dejbjerg den 18. august 2022

Turnering i Holmsland den 15. september 2022

Matchledelse i 2022:

Knud Jeppesen             Finn R Hansen            Mogens Nielsen

20702448                        27640430                      51877835