Senior Herrer

Medlemskab:

Alle mandlige seniorer der er fyldt 55 år i det år vi er i, og er medlem af Holmsland Klit Golfklub.

Matchdage:

Alle mandage fra 1 april til og med 30. september,

Der startes kl. 9.00 i april, og september, kl. 8.00 i maj, juni, juli og august.

I perioden 1. oktober til 31. marts spilles alle mandage MED START KL. 9.00.

Mindst 2 medlemmer af seniorklubben skal deltage i samme bold. Gæster som ikke er medlem af seniorklubben kan deltage i begrænset omfang.

Matchfee:

For perioden 1.april til 30. september betales et fast gebyr.

For perioden 1.oktober til 31. marts betales der hver gang man deltager i matcherne-

Feerne fastlægges hvert år.

Ved særlige arrangementer kan der opkræves gebyrer for deltagelse.

Matchform:

Der spilles primært stableford i tre lige store rækker, men andre spilleformer kan forekomme

Resultatopgørelse:

De 6 bedste resultater i første ½ del af sæsonen er tællende for denne periode og de 6 bedste resultater i 2. ½ del er tællende for denne periode. De bedste resultater for begge perioder i hver række er årets mester. Række inddelingen fastsættes ved sæsonens start

For perioden 1. oktober til 31. marts spilles der om vin. Der er præmie til nr. 1 og 2 i hver række.

Der spilles i tre lige store rækker hele året.

Tilmelding:

Ved alle matcher tilmeldes på golf Box. Alle matcher er tællende efter de gældende regler.

Sociale tiltag:

Der er samarbejde med 3 klubber (VOB), Herning, Dejbjerg og Lemvig. Der spilles på torsdage på 4 baner. Matcherne afvikles på den 3. torsdag i månederne maj, juni, august og september.

Hvis der er tilslutning vil der i løbet af sommeren blive arrangeret en udflugt til en anden bane. Dette sker med fælles transport.

Der er fællesspisning efter matcherne i forbindelse med opstart i april og midtvejsafslutning i juni samt afslutning i september.

Er restitutionen åben vil der blive arrangeret julefrokost i november eller december måned.

Efter hver match i sommerperioden vil der være mulighed for fællesspisning. Deltagelse heri betales af egen lomme.

 

Matchledelse:

Den til enhver tid værende matchledelse findes på klubbens hjemmeside under seniorherrerne.

 

Program for 2022:

Start sommersæson 28. marts.

Midtvejsafslutning 27. juni.

Match med ledsager 5. september

Afslutning sommersæson 3. oktober.

Julefrokost 28. november.

Der er fællesspisning efter alle matcherne. Der kan opkræves et mindre gebyr i forbindelse med disse matcher.

VOB Datoer for 2022

Formandsmøde i Lemvig den 21.april 2022

Turnering i Lemvig den 19. maj 2022

Turnering i Herning den 16. juni 2022

Turnering i Dejbjerg den 18. august 2022

Turnering i Holmsland den 15. september 2022

 

Matchledelse i 2022:

 

Knud Jeppesen         Finn R Hansen            Mogens Nielsen

20702448                   27640430                    51877835