Senior Herrer

Medlemskab:

Alle mandlige seniorer der er fyldt / fylder 55 år, i det år vi er i og er medlem af Holmsland Klit Golfklub.
 

Matchdage:

Alle mandage fra 1 april til og med 30. september,

Der startes kl. 8.00 i hele perioden.

I perioden 1. oktober til 31. marts spilles alle mandage med start KL. 9.00.

Mindst 2 medlemmer af seniorklubben skal deltage i samme bold. Gæster som ikke er medlem

af seniorklubben kan deltage i begrænset omfang.

 

Matchfee:

For perioden 1.april til 30. september betales et fast gebyr.

For perioden 1.oktober til 31. marts betales der hver gang man deltager i matcherne.

Matchfeerne fastlægges hvert år.

Ved særlige arrangementer kan der opkræves gebyrer for deltagelse.

 

Matchform:

Der spilles primært stableford i tre lige store rækker, men andre spilleformer kan forekomme

 

Resultatopgørelse:

De 6 bedste resultater i første ½ del af sæsonen er tællende for denne periode og de 6 bedste

resultater i anden. ½ del er tællende for denne periode. De bedste resultater for begge

perioder i hver række er årets mester. Række inddelingen fastsættes ved sæsonens start

For perioden 1. oktober til 31. marts spilles der om vin. Der er præmie til nr. 1 og 2 i hver

række.

Der spilles i tre lige store rækker hele året.

 

Tilmelding:

Ved alle matcher tilmeldes på golf Box. Alle matcher er tællende efter de gældende regler.

Sociale tiltag:

Hvis der er tilslutning vil der i løbet af sommeren blive arrangeret udflugter til andre bane.

Dette sker med fælles transport.

Der er fællesspisning efter matcherne i forbindelse med opstart i april og midtvejsafslutning i

juni samt afslutning i september.

Er restaurationen åben vil der blive arrangeret julefrokost i november eller december måned.

Efter hver match i sommerperioden vil der være mulighed for fællesspisning. Deltagelse heri

betales af egen lomme og tilmeldes på golf box sammen med tilmeldingen til matchen.

 

Matchledelse:

Den til enhver tid værende matchledelse findes på klubbens hjemmeside under seniorherrerne.

 

Program for 2024:

Præmie vinteren 2023 / 2024 efter matchen den 19. februar.

Start sommersæson 25. marts

Midtvejsafslutning 1. juli

Venskabsmatch i Lemvig 22. august

Match med gæst 2 september

Afslutning sommersæson 7. oktober.

Julefrokost 25. november.

Der er fællesspisning efter alle matcherne. Der kan opkræves et gebyr i forbindelse med disse

matcher.

 

Matchledelse i 2024:

 
Knud Jeppesen               Finn R Hansen                Mogens Nielsen
20702448                      27640430                      51877835