Kontingent

ÅRSKONTINGENT SAMT LEJE AF SKABE!

 

Type:                                  Kontingent:                                             Betalingstermin:                          

 

Senior                                 kr. 5.500,00                                              Medio marts

Ung Senior (19-24 år)        kr. 2.900,00                                              Medio marts

Fleks                                   kr. 750,00/kr. 850,00                               Medio marts

Junior (til & med 18 år)     Kr. 0,00

Fjernmedlem                     kr. 2.500,00                                              Medio marts

Tilbud/prøvemedlem       kr. 4.100,00/kr. 350,00                            Medio marts

Leje:

Lille bagrum                       kr. 400,00                                                 Medio marts

Stort bagrum                     kr. 800,00                                                 Medio marts

Buggy (årsleje)                   kr. 1.250,00

TYPER AF MEDLEMSKAB!

Som fuldgyldigt medlem af Holmsland Klit Golfklub kan du frit benytte klubbens 18-hullers bane, par-3 bane samt træningsanlæg (driving-range m/fri bolde, indspilsbane m.m.)!

Som fleksmedlem af Holmsland Klit Golfklub kan du frit benytte træningsanlæg, dog skal du betale kr. 100,00 for fri bolde på driving-range, ligesom du skal betale normal green-fee, når du benytter 18-hullers banen eller par-3 banen! Du kan også spille på andre golfbaner mod betaling af green-fee (aftaler med vore samarbejdsklubber gælder ikke for fleksmedlemmer).

Du har stemmeret på klubbens generalforsamling!

Som fjernmedlem i Holmsland Klit Golfklub skal du dokumentere fuldtids medlemskab i en anden klub registreret under Dansk Golf Union. Du kan frit benytte træningsanlæg, dog skal du benytte/købe poletter til boldautomaten på driving-range. Poletter købes på kontoret! 

Som prøvemedlem gælder der specielle vilkår (spørg venligst på kontoret).