Arbejdsdagen den 10.9.22

Endnu engang var der flot fremmøde med 35 mere eller mindre frivillige (greenkeeperne og John kan vel næppe betegnes som frivillige), og vejret var også denne gang med os. Efter morgenkaffe og rundstykker i klubhuset blev flokken budt velkommen af  frivilligudvalget ved Kirsten Trankjær, som desuden opfordrede alle til at henvende sig til udvalget med evt. gode ideer til forbedringer, ændringer mm. Kirsten fortalte om flere forslag, som hurtigt er blevet effektueret, så det betaler sig at rette henvendelse. Såfremt forslaget ikke hører til i frivilligudvalget, bringer de det videre til rette udvalg eller bestyrelsen. 

Kl. 9.30 kastede alle sig over de opgaver, de havde meldt sig til, og i kanalen ved driving range og området omkring blev der samlet ikke mindre end 3500 rangebolde. 10 personer fjernede ukrudt i bunkers - et slidsomt arbejde, så de frøs ihvertfald ikke - men desværre nåede vi ikke hul 13 og 14. Dem håber vi, greenkeeperne får tid til at ordne. 

Desuden fik vi rengjort facaden på klubhuset, gjort rent i bagrummet, skåret kanter ved klubhuset, rengjort omkring vaskepladsen, ryddet op i krattet på hul 9 samt stien mellem hul 8 og 9, og endelig blev der samlet affald rundt på banen. Det var dog ikke så galt som dengang, Lalandia stadig arbejdede på opførelsen af de 440 sommerhuse. 

Undervejs blev der kørt kolde øller, vand mm ud til de tørstige arbejdere, som efter godt 2,5 timers hårdt arbejde vendte tilbage til klubhuset til indtagelse af nogle lækre, velsmagende sandwiches, øl og sodavand.

Kirsten takkede mange gange for hjælpen og efterspurgte samtidig frivillige til at producere nye stærekasser, da mange af de gamle er ved at have set bedre dage (de har været der siden 2006). Vi er glade for stærene, som i stor stil tager stankelbenslarverne på banen, og det gik heldigvis nemt med at få nedsat et udvalg på 4-5 frivillige mænd, som efter introduktion af Steven selv aftaler, hvornår de vil mødes og producere nye stærekasser. 

 

Efter frokosten havde 24 tilmeldt sig en 9-hullers match (Texas scramble) efterfulgt af øl/vand/kaffe samt præmieoverrækkelse og evaluering af dagen.

Næste halvårlige arbejdsdag bliver formentlig i april 2023, og det er udvalgets håb, at det efterhånden vil brede sig som ringe i vandet og tiltrække endnu flere frivillige, så vi kan aflaste greenkeeperne endnu mere eller alternativt få tid til lidt større projekter. 

Endnu engang tusind tak for indsatsen og det gode humør hos de fremmødte.