Frivillighedsudvalg

Vedr. opstart af frivilligkorps

Vi er så småt ved at have samlet en pæn lille flok af frivillige og er ligeledes i gang med at definere nogle af de mange arbejdsopgaver, som det er planen, de frivillige skal løse. Til det første planlægningsmøde deltog 7 personer, heriblandt greenkeeper Steven samt manager John. På mødet blev det besluttet, at Rusty Seltz og Kirsten Trankjær sammen med Steven og John skulle arbejde videre med oprettelsen af et frivilligkorps og få klarlagt opgaveporteføljen. Da vi ikke tidligere har haft organiseret frivilligt arbejde i vores klub, er det et større arbejde, end det måske lige ser ud til, men vi arbejder benhårdt på at få det struktureret. Vi har bl.a. kontakt til Dejbjerg, som jo længe har haft et velfungerende korps af frivillige.

På sigt er det planen at få en række mindre, selvkørende udvalg, hvor man dækker hinanden ind ved forfald, således at alt ikke skal gå igennem en koordinator, men der er vi ikke endnu. Der vil blive grundig introduktion til opgaverne i de forskellige udvalg.

Der vil blive nogle fælles arbejdsdage, hvor vi kan få lavet noget af det, som ikke er muligt i hverdagene. Planen er, at vi arbejder 4-5 timer om formiddagen efterfulgt af en match om eftermiddagen, og der er naturligvis forplejning dagen igennem. Sæt allerede nu kryds i kalenderen lørdag, den 9. oktober, og muligvis bliver der brug for en arbejdsdag inden den tid.

19.8.2021

Rusty Seltz og Kirsten Trankjær