BANEN ER ÅBEN!

Der spilles til sommergreens. Husk at rette nedslagsmærker op.

Kørsel med buggy er ikke tilladt.


MIDLERTIDIG LOKALREGEL (OPLÆG), GÆLDENDE FRA 30.11.2022
:

NÅR EN SPILLERS BOLD LIGGER I EN DEL AF DET GENERELLE OMRÅDE, KLIPPET TIL FAIRWAYHØJDE ELLER LAVERE, MÅ SPILLEREN TAGE LEMPELSE UDEN STRAF VED AT PLACERE DEN OPRINDELIGE BOLD ELLER EN ANDEN BOLD OG SPILLE DEN FRA LEMPELSESOMRÅDET INDEN FOR BREDDEN PÅ ET SCOREKORT.

BOLDEN MÅ IKKE PLACERES TÆTTERE PÅ HULLET OG SKAL PLACERES I DET GENERELLE OMRÅDE.

BOLDEN MÅ RENSES!

 

GENERELT

Vi har taget nyt tee-sted i brug på hul 6 (herrer – 115 m og damer 95 m)!

Dette indebærer samtidig, at der er foretaget en ny rating af banen (konverteringstabeller kan ses på hjemmesiden og i klubhuset)!

Arbejdet med omlægning af hul 5 fortsættes, men forventes tidligst afsluttet i efteråret 2022!

Hullet spilles derfor fortsat som et par-4 hul!

Benytter I Garmin er ovennævnte ændringer desværre endnu ikke registreret i deres system – MEN HANDICAP NØGLER OG AFSTANDE ER KORREKT VIST PÅ SCOREKORT OG HENVISNINGSTAVLER PÅ BANEN!